Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Skoro tutaj jesteś, to znak, że cenisz swoją prywatność, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument. Znajdziesz w nim zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.fidess.com.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych I DANYCH Twojego dziecka w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest FIDESS Gabinet logopedyczny Biofeedback EEG Agata Gorczyńska, z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Słoneczna 62a, 32-720 Nowy Wiśnicz, REGON: 369422904, NIP: 8681724222. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@fidess.com.pl.

Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, zostały wdrożone m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
W Gabinecie FIDESS przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o wieku Dziecka, stanie zdrowia, o odbytych terapiach itp. Poproszę o nie w trakcie wizyty.
W każdym przypadku przekazywania mi Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego Dziecka, będę informować Cię o podstawie i celu gromadzenia takich danych.

Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego Dziecka podawane przed lub w trakcie wykonania usługi, w szczególności dane związane ze zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Gabinecie FIDESS. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego Dziecka podawane w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu FIDESS tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń.

Twoje dane i dane Twojego Dziecka nie będą udostępniane do państw trzecich.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i danych Twojego Dziecka, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych i danych Twojego Dziecka jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem. Twoje dane i dane Twojego Dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Comments are closed.